Adana Disleksi

MİSYON
Öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklukları, işitsel-algısal bozukluklar, sınıf performansını içeren çalışma bozuklukları gibi problemlerin hepsi disleksinin birer formlarıdır.
Bizim için tüm bireyler eşsiz yetenek ve beceriye sahiptir. Çünkü kişilerin içindeki özgün değere inanıyor ve onların özgüvenini canlandırmalarına ve başarı yolunda potansiyellerini artırmaları ve hedeflerine ulaşmaları için çaba gösteriyoruz.
Eğitim kurumumuzun inancına göre disleksi ve resimlerle düşünebilme becerisi verilmiş bir hediye ve yetenektir. Doğal güçlerin ortaya çıkarılması bireyin potansiyeline ulaşmasını sağlar.
Bu yüzdendir ki eğitim kurumumuzun misyonu Türkiye’de bulunan okul çağındaki öğrencilere işe yaramayan geleneksel öğrenme metodlarına alternatif tekniklerle çözüm sağlayan, nitelikli öğrenme stillerine sahip olabilecekleri hizmet sunmaktır.
Bu bağlamda okuma-yazma, matematik ve dil-konuşma bozukluğu olan öğrencilerimizin kapasitesini artırmak en önemli gayemizdir.

VİZYON
Çukurova Diyalog ailesi olarak amacımız; dil ve okuma yazma bozukluğuna sahip okul çağındaki bireylere akademik hayatlarında ihtiyaçları olan daha zengin ve güçlü kaynak ve metodlara sahip olacakları bir gelecek yaratmaktır.
İnanıyoruz ki bütün öğrenciler -ekonomik seviyesi gözetmeksizin- dislektik problemlerini çözme fırsatına sahip olmalı.
Çukurova Diyalog Ailesinin, dislektik problemlere sahip insanların kendini en iyi yansıtan bir organizayson olarak görülmesi başlıca hedefler arasındadır.
Ayrıca hedefimiz ücretsiz seminer ve çalışmalar aracılığıyla dislekside erken tanı ve teşhis farkındalığını artırmak. Önceliğimiz bölgesel gelişim olmakla birlikte disleksi çatısı altında oluşturulan organzisayonların gelişimine katkıda bulunmaktır.
Çukurova Diyalog Ailesi olarak inanıyoruz ki disleksi doğal bir yetenektir ve algıya yön vererek dünyayı multidimensiyonel bakış açısıyla görmeyi sağlayan sezgisel bir beceridir. Biz de Çukurova Diyalog ailesi olarak disleksinin nasıl işlediğini ve aslında bunun bireye verilmiş olan doğal bir yetenek olduğunu gösterebiliriz.